Pengikut

Isnin, April 13, 2009

ZIKIR

KEUTAMAAN BERZIKIR DAN ORANG-ORANG YANG BERZIKIR

Dalil2 tentang perintah memperbanyakkan zikir dan keutamaan orang-orang yang berzikir banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi s.a.w.

Firman Allah: " ...lelaki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar."

Dari Abdullah bin Busr r.a. bahawa ada seorang lelaki berkata:
" Wahai Rasulullah, telah banyak syariat Islam yang harus saya jalani. Untuk itu, sampaikan kepadaku amalan apa yang harus selalu saya kerjakan?"
Bersabda Rasulullah: " Hendaknya lidahmu sentiasa dibasahi oleh zikir (mengingat) kepada Allah." (Diriwayatkan oleh Tirmidzi.)

TATACARA BERZIKIR

Ketahuilah wahai saudaraku bahawa yang dimaksudkan berzikir itu bukanlah cukup hanya dilafazkan sahaja. Bertaubat juga adalah zikir, bertafakkur (memikirkan kebesaran Allah) merupakan zikir yang paling tinggi, mencari ilmu termasuk berzikir, mencari rezeki bila baik niatnya kerana Allah juga termasuk berzikir, dan semua aktiviti yang dilakukan dalam rangka mendapat keredhaan Allah maka itu merupakan zikir.

Dengan demikian orang yang bijak ialah orang yang selalu mengingat Allah di dalam semua keadaan. Zikir yang dikehendaki ialah zikir yang membekas di hati sehingga berpengaruh pada perilakunya. Oleh itu, hendaklah diperhatikan beberapa aturan zikir berikut ini;

1. KHUSYUK

Zikir dilakukan dengan sopan, berusaha menghayati namanya sehingga mempengaruhi hatinya, memperhatikan maksud dan tujuan.

2.MENJAGA (MERENDAHKAN SUARA)

Merendahkan suara seboleh mungkin. Zikir dilakukan dengan penuh kesedaran dan penuh harap hingga tidak terpengaruh kepada hal2 lain.(di luar keinginannya).

Firman Allah;
"Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang2 yang lalai."

3. SEJALAN DENGAN JAMAAH

J
ika zikir dilakukan dilakukan bersama dengan jamaah, maka hendaknya bersamaan (serentak), tidak bolah mendahului atau tertinggal. Juga janganlah melakukan zikir sendiri di tengah2 mereka. Bila seseorang hadir sedangkan jemaah lain telah mulai, ikuti apa yang sedang dibaca dan bila kurang (tertinggal) tunaikan yang kurang.

Jika terlambat ketika mereka sudah sampai di tengah2, hendaklah ia membaca yang tertinggal dan menyambung yang sedang berlangsung.

4. BERSIH PAKAIAN DAN TEMPAT

Kita harus menjaga diri dari tempat-temoat yang dilarang, memperhatikan waktu yang tepaty sehingga harapannya sejalan engan kehendaknya, dalam keadaan hati yang bersih dan niat yang murni.

5. MENJAGA SIKAP KHUSYUK DAN ETIKANYA

Kita harus khusyuk, sopan, menjauhi suara bising dan sia2 yang dapat mengganggu fungsi berzikir dan menghilangkan pengaruh zikir bagi jiwa.

Bila adab ini dijagai bererti ia telah mengambil manfaat dari apa yang dibaca, zikirnya berbekas di hatinya, manjadi cahaya bagi jiwanya, lapang dadanya, dan mendapat limpahan rahmat dari ALLAH. Insyaallah....
Tiada ulasan: